قوانین و مقررات سایت

  • از آنجایی که شما محصول آموزشی تهیه میفرمایید نه محصول فیزیکی لذا بعد از خریداری هر کدام از دوره ها چه بصورت پکیج و چه بصورت آنلاین امکان انصراف و برگشت وجه وجود ندارد.
  • مراقبه ها را به هیچ عنوان در هنگام رانندگی گوش ندهید زیرا به شدت خواب آور است.
  • شرکت در چله ها چه بصورت گروهی چه بصورت انفرادی برای افرادی که سابقه بیماری های روان تنی و یا سابقه ی بستری شدن در بیمارستان های اعصاب و روان را دارند به هیچ عنوان توصیه نمیشود .
  • در صورتیکه در حین مراقبه به خواب خوش فرو روید ( احتمال آن زیاد است ) هیچ اشکالی ندارد.
  • پس از پایان مراقبه به هیچ عنوان یکدفعه بلند نشوید ، چون احتمال سرگیجه و زمین خوردن وجود دارد.