نمایش یک نتیجه

مانتراها

بدون امتیاز 0 رای
مانترا به معنای آزاد کننده ذهن، یکی از کارکردهای مانتراست. چرا که هدف تمام تمرینات معنوی عالم آزاد کردن ذهن…
36 ساعت
500,000 تومان